Ths Hoàng Văn Thể

Thạc sĩ Toán-Lý, Đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Giới thiệu

 

Ths Hoàng Văn Thể có phương pháp giảng dạy thực chất, trực quan, đơn giản, sáng tạo, toàn diện, tận tâm. 
1. Chuyên môn rất mạnh, hiểu sâu sắc, thực chất, bản chất vấn đề, tiếp cận vấn đề một cách trực quan, đơn giản và sáng tạo.
2. Kỹ năng toàn diện: Tạo động lực, xây dựng lộ trình, xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu học sinh và gia đình, tạo niềm tin cho học sinh, ngôn ngữ sử dụng dễ hiểu, giọng nói nhẹ nhàng, khuyến khích động viên sự tích cực của học sinh, tận tâm, trao đổi thường xuyên với gia đình về sự tiến bộ, sự cố gắng, hay điểm chưa được của học sinh để kịp thời phối hợp chỉnh cho phù hợp.
3. Hiệu quả rất cao: Cách làm bài của học sinh thực chất, chi tiết, cụ thể, chính xác, cẩn thận, đến cùng, đúng biết vì sao đúng, sai biết  đã sai ở đâu, tự cái bút, tờ giấy, đề bài có biết cách làm nhanh nhất không, biết cách thì có tính ra được kết quả đúng không.
4. Có tâm rất nhân văn: 

 

Các khóa học

1
Bạn cần hỗ trợ?